Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35
Τα νέα της Στέγης

Ένα πετυχημένο Λογοθεραπευτικό πρόγραμμα

Κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης - γραφείο στην αίθουσα συμβουλευτικής γονέων

Πολλοί παράγοντες μπορούν να διαμορφώσουν την επιτυχία ή μη ενός προγράμματος λογοθεραπείας.

Πέραν από την έγκαιρη κινητοποίηση των γονέων στις δυσκολίες που είτε οι ίδιοι είτε κάποιος ειδικός έχουν αναγνωρίσει στο παιδί- και την άμεση έναρξη ενός προγράμματος λογοθεραπείας με ειδικό λογοθεραπευτή-  υπάρχουν κάποια απλά αλλά εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η συχνότητα των θεραπειών.  Πριν καλά ξεκινήσει το πρόγραμμα λογοθεραπείας, ο θεραπευτής οφείλει να εξηγήσει στους γονείς την επιθυμητή συχνότητα των θεραπειών.   Κάθε θεραπευτικό πλάνο που ορίζεται είναι βασισμένο στην απόλυτη τήρηση αυτής της συχνότητας. Είναι σύνηθες λόγω μη τήρησης της προτεινόμενης συχνότητας των θεραπειών, να μην επιτευχθούν και οι αναμενόμενοι στόχοι.

Απλές οδηγίες στο σπίτι. Συχνά οι γονείς καλούνται να εφαρμόσουν απλές συμβουλές στο σπίτι ταυτόχρονα με την εξέλιξη του θεραπευτικού πλάνου.  Άλλοτε τους ζητείται να εξασκήσουν με συγκεκριμένο τρόπο κάποιους μικρούς στόχους και άλλοτε απλά να ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση στο τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους. Η εφαρμογή των πρακτικών αυτών,  μπορούν να διατελέσουν έναν σημαντικότατο παράγοντα για την εξέλιξη του προγράμματος.

Επικοινωνία με τον θεραπευτή.  Πέραν της θεραπευτικής σχέσης που θα πρέπει να χτιστεί ανάμεσα στο παιδί και στο θεραπευτή, σημαντική είναι και η σωστή επικοινωνία του περιβάλλοντος του παιδιού με τον ίδιο τον θεραπευτή. Στα πλαίσια του προγράμματος λογοθεραπείας, ο θεραπευτής είναι διαθέσιμος να συζητήσει για οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία που μπορεί να προκύψει περί αυτού.

Ρεαλιστικοί στόχοι. Οι στόχοι που τίθενται σε ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας από τον ειδικό λογοθεραπευτή, έχουν ακολουθία και είναι βασισμένοι στις αληθινές δυνατότητες και δυσκολίες του κάθε παιδιού. Ο σωστός προσδιορισμός και η επιτυχία των μικρών στόχων από τον θεραπευτή, μας οδηγεί τελικά στην επιθυμητή θεραπευτική εξέλιξη του παιδιού.

                                   

Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε την Δωρεάν και On-line υπηρεσία Συμβουλευτικής μας, για να καλυφθούν όλες οι απορίες σας σχετικά με θέματα ανάπτυξης λόγου και ομιλίας. Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο https://stegi-therapeion.gr/online-sinedries/

Γιώργος Μουρατίδης,

 Λογοθεραπευτής