Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35

Τι είναι η συμβουλευτική;

Μπροστά σε ένα ενδεχόμενο πρόβλημα του παιδιού, ο κάθε γονιός βιώνει τεράστιο άγχος και τον ταλανίζουν χιλιάδες ερωτήματα . Πολλά από αυτά τα ερωτήματα, λοιπόν, είναι δυνατό να απαντηθούν μέσα από μια δομημένη συνεδρία συμβουλευτικής. Με τη συμβουλευτική, οι απορίες των γονέων μπορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό να απαντηθούν και οι ανησυχίες τους να κατευναστούν, ακόμα και πριν από την αξιολόγηση του παιδιού.

Η συμβουλευτική γονέων στη Στέγη μας

Στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας που διέπει το κέντρο μας (Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογία), προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ρόλο του γονέα προσφέροντας του την κατάλληλη πληροφόρηση για τις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού. Αυτόν ακριβώς το στόχο υπηρετεί και η συμβουλευτική γονέων.

Ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής

Η καλή συνεργασία γονέων και θεραπευτή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και το χρόνο ολοκλήρωσης του εκάστοτε θεραπευτικού προγράμματος. Έτσι, η συνεργασία αυτή επηρεάζει ουσιαστικά τη χρονική και οικονομική επιβάρυνση και δέσμευση όλης της οικογένειας.

Για τους λόγους αυτούς, η συμβουλευτική γονέων σε ατομικό επίπεδο παίζει καίριο ρόλο στη συνολική θεραπευτική αντιμετώπιση του κέντρου μας. Θεωρούμε ουσιώδη την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Η επιθυμητή αλληλεπίδραση δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υποκατασταθεί από κάποια απρόσωπα, γραπτά κείμενα ερωταπαντήσεων.

Στη Στέγη μας, δίνουμε τη μέγιστη βαρύτητα στην εξειδικευμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση που χρειάζεται η κάθε οικογένεια. Ως εκ τούτου, ο κάθε θεραπευτής, ατομικά αλλά και σαν ομάδα, είναι πάντα διαθέσιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του.

Ομάδες Γονέων

Η συμβουλευτική που αφορά στη λογοθεραπεία, την εργοθεραπεία και τη ψυχολογία, μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο μέσω ατομικών συνεδριών αλλά και σε ομαδικό επίπεδο, με τη διοργάνωση συναντήσεων γονέων και φροντιστών.

Στόχος αυτών των συναθροίσεων είναι να αναλύονται καίρια θέματα και να απαντώνται κρίσιμα ερωτήματα ( πχ. τι είναι και πόσο διαρκεί η λογοθεραπεία, πότε να ζητήσω ψυχολογική εκτίμηση, τι να περιμένω από το πρόγραμμα εργοθεραπείας κτλ), μέσω της αλληλεπίδρασης των παρευρισκόμενων (γονέων παιδιών που παρακολουθούν κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα ή και άλλων ενδιαφερομένων)

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η συμβουλευτική γονέων;

Η συμβουλευτική γονέων είναι η ενημέρωση, στήριξη και παροχή βοήθειας στους γονείς πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ατομικών συνεδριών ή με ομαδικές συναντήσεις.

Γιατί να κάνω συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων;

Μέσω των ατομικών συνεδριών αλλά και των ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής, δίνονται απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που ταλανίζουν τους γονείς. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται το αίσθημα του άγχους και την ενοχής που ενδεχομένως αισθάνονται, ενώ με τη σωστή πληροφόρηση, μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα και να συμβάλλουν πιο ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος του παιδιού τους.