Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35

Τι είναι η ψυχολογική υποστήριξη

Με τον όρο ψυχολογική υποστήριξη νοείται η βοήθεια που παρέχεται σε ένα άτομο προκειμένου να αντιμετωπίσει καταστάσεις που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα του και το καθιστούν λιγότερο λειτουργικό. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί δουλεύοντας τόσο σε ατομικό επίπεδο (ατομικές συνεδρίες παιδιών, γονέων/φροντιστών) όσο και σε επίπεδο ομάδας (κοινωνικές ομάδες παιδιών, ομάδες γονέων).

Η ψυχολογική υποστήριξη στη Στέγη μας

Ατομικές συνεδρίες παιδιών ή εφήβων

Μέσα από τη διαδικασία των ατομικών συνεδριών, διερευνώνται οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι αντιλήψεις του παιδιού ή του εφήβου. Τελικός στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι τα παιδιά ή οι έφηβοι να δημιουργήσουν νέους λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης καταστάσεων. Έτσι με τη ψυχολογική υποστήριξη, διασφαλίζεται ουσιαστικά η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Ατομικές συνεδρίες γονέων/φροντιστών

Ατομικές συνεδρίες στις οποίες μετέχουν αποκλειστικά οι γονείς/φροντιστές συχνά αποδεικνύονται ζωτικής σημασίας για την επίλυση ζητημάτων που μπορεί να προκαλούν σύγχυση και δυσκολία διαχείρισης στο σπίτι (ζήλια, θυμός, επιβολή ορίων). Πολλές φορές η στάση των γονέων καθορίζει ενεργά τη συμπεριφορά των παιδιών. Επιπλέον, μικρές αλλαγές στο σπίτι μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σφαιρικά και να διευκολύνουν και άλλα θεραπευτικά προγράμματα (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία).

Ομάδες κοινωνικοποίησης παιδιών και εφήβων

Οι ομάδες κοινωνικοποίησης παιδιών και εφήβων αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι και να κατακτηθούν δεξιότητες όπως η αποδοχή, το μοίρασμα και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα παιδιά που απαρτίζουν τις ομάδες έχουν συνήθως διαφορετικά γνωρίσματα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την ουσιαστική καλλιέργεια των κοινωνικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποτε ένα παιδι χρειαζεται ψυχολογικη υποστηριξη;

Η ψυχολογική υποστήριξη έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις που ένα παιδί αδυνατεί να διαχειριστεί εύκολα καταστάσεις της καθημερινότητας και κατά συνέπεια, επηρεάζεται η λειτουργικότητα του. Η ψυχολογική υποστήριξη προς το παιδί μπορεί να παρασχεθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Πώς η ψυχολογική αξιολόγηση βοηθά στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας;

Η ψυχολογική αξιολόγηση ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας είναι πολύ σημαντική καθώς μπορεί να αναδείξει έγκαιρα τυχόν ελλείματα ή δυσκολίες του. Έτσι, με την πρώιμη παρέμβαση τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή πρόγνωση και επίλυση του προβλήματος που έχει εντοπιστεί.