Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35
Κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης - οι θεραπευτές του κέντρου εν ώρα εργασίας - από κοινού αξιολόγηση περιστατικού

Υπηρεσίες

Οι κορυφαίες υπηρεσίες του κέντρου μας

Κλείστε το ραντεβού σας