Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35

Γνωρίστε τη διεπιστημονική ομάδα μας

Η διεπιστημονική ομάδα της Στέγης Ειδικών Θεραπειών δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Στόχος μας είναι η κατά το δυνατό ταχύτερη και ολιστική αποκατάσταση του ασθενή. Η ομάδα μας είναι μικρή και σταθερή. Έτσι, ο κάθε ασθενής γνωρίζει ότι ο θεραπευτής του θα είναι δίπλα του καθόλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.