Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35

Τι είναι η εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που καθιστά εφικτές ή διευκολύνει τις καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας, οι οποίες είναι απαραίτητες ή/και ιδιαίτερα σημαντικές για τα ίδια τα άτομα. Με άλλα λόγια, η εργοθεραπεία καθιστά το άτομο πιο λειτουργικό και αυτόνομο.

Παιδιατρική Εργοθεραπεία

Σε ό,τι αφορά στην παιδιατρική εργοθεραπεία ειδικότερα, ο εργοθεραπευτής αξιολογεί και παρεμβαίνει σε διαφόρους αναπτυξιακούς τομείς του παιδιού. Συγκεκριμένα, οι τομείς αυτοί είναι:

 • Ο αισθητικοκινητικός τομέας (ακουστικό, αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό σύστημα)
 • Η Αδρή κινητικότητα (ισορροπία, κινητικός συντονισμός κ.α)
 • Η λεπτή κινητικότητα (σύλληψη μολυβιού κ.α.)
 • Ο γνωστικός τομέας (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, χρονικός και χωρικός προσανατολισμός κ.α.)
 • Η αυτοεξυπηρέτηση (ντύσιμο, προσωπική υγιεινή κ.α.)
 • Ο κοινωνικός τομέας (συμπεριφορά κ.α.)

Πότε ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία

Υπάρχουν συγκεκριμένες παιδικές συμπεριφορές που προβληματίζουν τους γονείς και συχνά τους οδηγούν στην πόρτα του εργοθεραπευτή. Οι πιο συνήθεις είναι:

Το παιδί…

 • δεν τα καταφέρνει με τον οπτικό-κινητικό συντονισμό
 • έχει δυσκολία στην επικοινωνία
 • δεν εκτελεί προφορικές εντολές
 • ενοχλείται από έντονους θορύβους ή έντονα οπτικές αναπαραστάσεις
 • ενοχλείται από την αφή
 • είναι ιδιαίτερα επιλεκτικό στις τροφές που καταναλώνει
 • δυσκολεύεται να παίξει μόνο του
 • θέλει να παίξει με τους άλλους αλλά δεν ξέρει πώς
 • δυσκολεύεται με έννοιες προσανατολισμού
 • δυσκολεύεται στην αντιγραφή

Οι υπηρεσίες εργοθεραπείας στη Στέγη μας

Οι εργοθεραπευτές, πάντα στο πλαίσιο της σταθερής διεπιστημονικής ομάδας μας, είναι υπεύθυνοι για την εργοθεραπευτική αξιολόγηση και εν συνεχεία τη θεραπευτική παρέμβαση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η θεραπευτική παρέμβαση γίνεται μέσω κινητικών παιχνιδιών, παιχνιδιών κοινωνικών δεξιοτήτων και αισθητηριακών δραστηριοτήτων. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη συνολική εργοθεραπευτική αντιμετώπιση παίζει η συνεχής παροχή συμβουλευτικής στην οικογένεια του παιδιού που ακολουθεί το εκάστοτε θεραπευτικό πρόγραμμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε είναι απαραίτητη η εργοθεραπεία;

Όταν ένα άτομο, ενήλικο ή ανήλικο, παρουσιάζει δυσκολίες σε δεξιότητες που θα έπρεπε ηλικιακά να κατέχει (κινητικές, κοινωνικές, γνωστικές, αισθητηριακές κτλ) και δυσκολεύεται σε καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές για το ίδιο, κρίνεται σκόπιμη η εργοθεραπευτική αξιολόγηση.

Πώς γίνεται η εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια: την εργοθεραπευτική αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστεί το πρόβλημα, τη θεραπευτική παρέμβαση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, και παράλληλα, τη συμβουλευτική στο οικογενειακό περιβάλλον ώστε η προσέγγιση να είναι ολιστική.

Πότε το παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία;

Υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές ή παρεκκλίσεις που ενδεχομένως υποδεικνύουν κάποιες διαταραχές στις κινητικές, κοινωνικές, αισθητηριακές και γνωστικές δεξιότητες του παιδιού. Ωστόσο, η αναγκαιότητα της όποιας θεραπευτικής παρέμβασης καθορίζεται μόνο κατόπιν εργοθεραπευτικής αξιολόγησης.