Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35
Τα νέα της Στέγης

Πρώιμη παρέμβαση για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας

Πρώιμη Παρέμβαση - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Ψυχολογική Υποστήριξη - μωρό θεραπεύτρια βιβλίο

Τι είναι η Πρώιμη Παρέμβαση;

Η Πρώιμη Παρέμβαση δεν είναι παρά η θεραπευτική προσέγγιση βρεφών και νηπίων έως την ηλικία των 3 ετών. Η πλειονότητα των γονέων θεωρεί πως η ηλικία των 3-4 ετών είναι η κρίσιμη προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ενός θεραπευτικού προγράμματος. Παρόλα αυτά, πλήθος μελετών και ερευνών έχουν αποδείξει πως η έγκαιρη παρέμβαση σε μικρότερες ηλικίες συνεπάγεται μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης και αντιμετώπισης της εκάστοτε διαταραχής.

Σε ποια παιδιά απευθύνεται η Πρώιμη Παρέμβαση;

Κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης. Κάποια παιδιά μιλάνε πολύ γρήγορα, άλλα καθυστερούν, ή αργούν να περπατήσουν. Κάθε συμπεριφορική απόκλιση ή κάθε καθυστέρηση σε κάποια από τα στάδια ανάπτυξης, δε σηματοδοτεί κατ’ ανάγκη τη θεραπευτική παρέμβαση. Όταν, ωστόσο, υπάρχουν εμφανείς αναπτυξιακές διαταραχές και σημαντικές δυσκολίες σε ορόσημα που θα έπρεπε ηλικιακά να έχουν ήδη κατακτηθεί, η αξιολόγηση από κάποιον ειδικό θεωρείται επιβεβλημένη.
Σε γενικές γραμμές, η Πρώιμη Παρέμβαση απευθύνεται σε:

  • Παιδιά που παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στις κινητικές, γνωστικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες τους

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αξιολόγηση και η αναγκαιότητα ενός θεραπευτικού προγράμματος ανήκει στην κρίση του ειδικού θεραπευτή. Αυτός, βάσει της εικόνας και του ιστορικού του παιδιού, θα κρίνει αν χρήζει θεραπευτικής παρέμβασης. Η έγκαιρη διάγνωση και η Πρώιμη Παρέμβαση, ωστόσο, έχει αποδειχτεί πολύτιμη στην πλειονότητα των περιπτώσεων που φτάνουν στο κατώφλι ενός κέντρου ειδικών θεραπειών.

Πρώιμη Παρέμβαση και Λογοθεραπεία

Η Πρώιμη Παρέμβαση σε νήπια κάτω της ηλικίας των 3 ετών με διαταραχές λόγου και ομιλίας, παρουσιάζει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Η σημασία της έγκαιρης λογοθεραπευτικής αντιμετώπισης εκτείνεται ακόμα και στις μελλοντικές σχολικές επιδόσεις του παιδιού. Έχει αποδειχτεί πως η έγκαιρη παρέμβαση απομακρύνει τον κίνδυνο εμφάνισης συνοδών μαθησιακών δυσκολιών.

Εξαλείφοντας λανθασμένες πρακτικές που δεν έχουν προλάβει να παγιωθούν και δείχνοντας το σωστό δρόμο έγκαιρα, ο λογοθεραπευτής δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκφορά λόγου και την εν γένει επικοινωνία του παιδιού. Δημιουργώντας εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας και μέσω του παιχνιδιού και της βλεμματικής επαφής, στοχεύει απευθείας και συστηματικά στη βελτίωση της κάθε γλωσσικής διαταραχής εν τη γενέσει της.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, στα πλαίσια της Πρώιμης Παρέμβασης, παίζει και η συνεργασία του λογοθεραπευτή με τους γονείς. Η από κοινού αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού δημιουργεί ένα πολύ πιο αποτελεσματικό πλαίσιο θεραπείας. Παράλληλα, μέσω της συμβουλευτικής, οι γονείς αποβάλλουν, σε μεγάλο βαθμό, το άγχος τους και αποδέχονται και κατανοούν τις δυσκολίες αυτές. Συνολικά, υιοθετούν μια πιο λειτουργική και αποδοτική συμπεριφορά.

Πρώιμη Παρέμβαση και Εργοθεραπεία

Η έγκαιρη παρέμβαση ενός έμπειρου εργοθεραπευτή δημιουργεί πολύ καλύτερες προοπτικές για την εξέλιξη των κινητικών αποκλίσεων βρεφών και νηπίων. Μέσω του παιχνιδιού πάντα, ο εργοθεραπευτής εξασκεί την αδρή και τη λεπτή κινητικότητα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη βελτίωση των συμπτωμάτων και συνεπώς, πιο ομαλή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. Και στα πλαίσια της εργοθεραπείας, η Πρώιμη Παρέμβαση διασφαλίζει μια καλύτερη μαθησιακή πορεία. Συγχρόνως, και εδώ, η συνεισφορά των γονέων και η συνεργασία τους είναι ανεκτίμητη.

Πρώιμη Παρέμβαση και Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Πρώιμη Παρέμβαση και η ψυχολογική υποστήριξη σε περιπτώσεις αναπτυξιακών διαταραχών, δημιουργεί τα εχέγγυα για την ευνοϊκότερη εξέλιξη του παιδιού. Μέσω της πρώιμης ανίχνευσης των εκάστοτε δυσκολιών, προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και στοχευμένα διαταραχές, προτού το παιδί εισαχθεί στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση. Η παρέμβαση αφορά τόσο στο παιδί το ίδιο όσο και στη συμβουλευτική και «εκπαίδευση» του οικογενειακού περιβάλλοντος του.