Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35

Απόστολος Παπαγεωργίου

Η διεπιστημονική ομάδα της Στέγης Ειδικών Θεραπειών είναι μικρή και σταθερή. Στόχος μας είναι να παρέχουμε το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας στον ασθενή και το περιβάλλον του. Για το σκοπό αυτό, ο θεραπευτής που αναλαμβάνει κάθε περιστατικό παραμένει ο ίδιος καθόλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας, χωρίς ενδιάμεσες εναλλαγές προσώπων που συνεπάγονται άγχος και επιβραδύνουν τη θεραπεία.

Στο κέντρο μας, ο λογοθεραπευτής  Απόστολος Παπαγεωργίου παρέχει άρτιες και εξειδικευμένες λογοθεραπευτικές υπηρεσίες.

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου.

Έχει λάβει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή (Bobath).

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων για την παρέμβαση στα άτομα με Διαταραχή του Αυτιστικού φάσματος και την Πρώιμη Παρέμβαση. Συγκεκριμένα, έχει λάβει περαιτέρω επιμόρφωση πάνω σε:

  • Βασική εκπαίδευση στο σύστημα εικόνων PECS
  • Προγραμμα δομημένης εκπαίδευσης TEACCH
  • Κοινωνικές ιστορίες 2.10
  • Palin Parent Child Interaction Therapy
  • Εκπαίδευση στην κλίμακα ανίχνευσης δυσκολιών Bayley
  • Τεστ ΑΘΗΝΑ, ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών
  • Διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία
Επαγγελματική Εμπειρία
Κλινικό Ενδιαφέρον

Στοιχεία Θεραπευτή

Όνομα:

Απόστολος Παπαγεωργίου

Ειδικότητα:

Λογοθεραπευτής

Κινητό:

6976230261

Τηλέφωνο:

2316070020