Διεύθυνση Θεσ.: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35
Διεύθυνση Σερρών: Σπετσών, Μπουμπουλίνας

Απόστολος Παπαγεωργίου

Η διεπιστημονική ομάδα της Στέγης Ειδικών Θεραπειών είναι μικρή και σταθερή. Στόχος μας είναι να παρέχουμε το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας στον ασθενή και το περιβάλλον του. Για το σκοπό αυτό, ο θεραπευτής που αναλαμβάνει κάθε περιστατικό παραμένει ο ίδιος καθόλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας, χωρίς ενδιάμεσες εναλλαγές προσώπων που συνεπάγονται άγχος και επιβραδύνουν τη θεραπεία.

Στο κέντρο μας, ο λογοθεραπευτής  Απόστολος Παπαγεωργίου παρέχει άρτιες και εξειδικευμένες λογοθεραπευτικές υπηρεσίες.

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου.

Έχει λάβει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή (Bobath).

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων για την παρέμβαση στα άτομα με Διαταραχή του Αυτιστικού φάσματος και την Πρώιμη Παρέμβαση. Συγκεκριμένα, έχει λάβει περαιτέρω επιμόρφωση πάνω σε:

  • Βασική εκπαίδευση στο σύστημα εικόνων PECS
  • Προγραμμα δομημένης εκπαίδευσης TEACCH
  • Κοινωνικές ιστορίες 2.10
  • Palin Parent Child Interaction Therapy
  • Εκπαίδευση στην κλίμακα ανίχνευσης δυσκολιών Bayley
  • Τεστ ΑΘΗΝΑ, ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών
  • Διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία
  • ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ Σταθμισμένο Τεστ Γλωσσικής Αξιολόγησης
  • ATTENTION AYTISM Πρόγραμμα παρέμβασης στον Αυτισμό
Επαγγελματική Εμπειρία
Κλινικό Ενδιαφέρον

Στοιχεία Θεραπευτή

Όνομα:

Απόστολος Παπαγεωργίου

Ειδικότητα:

Λογοθεραπευτής

Κινητό:

6976230261

Τηλέφωνο:

2316070020