Διεύθυνση Θεσ.: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35
Διεύθυνση Σερρών: Σπετσών, Μπουμπουλίνας

Μαριάννα Βασιλάκη

Η διεπιστημονική ομάδα της Στέγης Ειδικών Θεραπειών είναι μικρή και σταθερή. Στόχος μας είναι να παρέχουμε το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας στον ασθενή και το περιβάλλον του. Μέσω της διεπιστημονικότητας όλοι οι θεραπευτές εποπτευόμενοι από τους
υπεύθυνους του κέντρου υποστηρίζουν με τον καταλληλότερο τρόπο τα παιδιά και τους γονείς.

Στο κέντρο μας, η Μαριάννα Βασιλάκη στοχεύει στην εξέλιξη ικανοτήτων μέσα από το πρόγραμμα Εργοθεραπείας που παρέχει στη Στέγη Ειδικών Θεραπειών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Εργοθεραπείας του Plymouth University του Ηνωμένου Βασιλείου και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Έχει εκπαιδευτεί στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση ολοκληρώνοντας τους βασικούς κύκλους εκπαίδευσης

Έχει παρακολουθήσει πλήθος ημερίδων και σεμιναρίων σχετικά με την Παιδιατρική Εργοθεραπεία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Στοιχεία Θεραπευτή

Όνομα:

Μαριάννα Βασιλάκη

Ειδικότητα:

Εργοθεραπευτής

Τηλέφωνο:

2316070020