Δομνίκη Δημητριάδου-Μανίνια

Η διεπιστημονική ομάδα της Στέγης Ειδικών Θεραπειών είναι μικρή και σταθερή. Στόχος μας είναι να παρέχουμε το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας στον ασθενή και το περιβάλλον του. Για το σκοπό αυτό, ο θεραπευτής που αναλαμβάνει κάθε περιστατικό παραμένει ο ίδιος καθόλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας, χωρίς ενδιάμεσες εναλλαγές προσώπων που συνεπάγονται άγχος  και επιβραδύνουν τη θεραπεία.

Στο κέντρο μας, οι υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης βρίσκονται στα χέρια της ψυχολόγου Δομνίκης Δημητριάδου-Μανίνια.

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Απόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ με τίτλο «Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας»

Παρακολούθηση σειράς σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων που αφορούν στην ανίχνευση διαταραχών και την πρώιμη  παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους

Επαγγελματική Εμπειρία
Κλινικό Ενδιαφέρον

Στοιχεία Θεραπευτή

Όνομα:

Δομνίκη Δημητριάδου-Μανίνια

Ειδικότητα:

Ψυχολόγος

Τηλέφωνο:

2316070020