Διεύθυνση Θεσ.: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35
Διεύθυνση Σερρών: Σπετσών, Μπουμπουλίνας

Χριστίνα Κατραντζή

Η διεπιστημονική ομάδα της Στέγης Ειδικών Θεραπειών είναι μικρή και σταθερή. Στόχος μας είναι να παρέχουμε το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας στον ασθενή και το περιβάλλον του.Μέσω της διεπιστημονικότητας όλοι οι θεραπευτές εποπτευόμενοι από τους
υπεύθυνους του κέντρου υποστηρίζουν με τον καταλληλότερο τρόπο τα παιδιά και τους γονείς.

Στο κέντρο μας, η Χριστίνα Κατραντζή στοχεύει στην εξέλιξη ικανοτήτων μέσα από το πρόγραμμα Εργοθεραπείας που παρέχει στη Στέγη Ειδικών Θεραπειών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έχει αποφοιτήσει με Άριστα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Εργοθεραπείας και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό σεμινάριο Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση Sherborne Developmental Movement

Επί του παρόντος εκπαιδεύεται στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Στοιχεία Θεραπευτή

Όνομα:

Χριστίνα Κατραντζή

Ειδικότητα:

Εργοθεραπευτής

Τηλέφωνο:

2316070020